SERVICE

Byrån handlägger  bland annat:

Familjerättsliga ärenden
– Äktenskapsförord och övriga avtal mellan makar
– Avtal mellan samboende
– Skilsmässor och avvittring
– Vårdnad om barn och umgängesfrågor
– Intressebevakning (förmyndarskap)

Arvsrättsliga ärenden
– Bouppteckningar
– Testamenten
– Boutredningar
– Arvsskiften

Förmögenhetsrättsliga arrangemang
– Köpe- och gåvobrev
– Fastighets- och lägenhetsköp
– Hyres- och bostadsärenden
– Lagfarter
Skatteplanering och beskattning

Allmänna tvistemål

Arbetsrättsliga frågor

Byrån handlägger bland annat

Familjerättsliga ärenden
– Äktenskapsförord och övriga avtal mellan makar
– Avtal mellan samboende
– Skilsmässor och avvittring
– Vårdnad om barn och umgängesfrågor
– Intressebevakning (förmyndarskap)

Arvsrättsliga ärenden
– Bouppteckningar
– Testamenten
– Boutredningar
– Arvsskiften

Förmögenhetsrättsliga arrangemang
– Köpe- och gåvobrev
– Fastighets- och lägenhetsköp
– Hyres- och bostadsärenden
– Lagfarter

Skatteplanering och beskattning
Allmänna tvistemål
Arbetsrättsliga frågor