PRISLISTA

Arvodet baserar sig på Finlands advokatförbunds rekommendationer.
Vi sköter även uppdrag där Ni som kund har rätt till  rättshjälp från allmänna medel.

Ta kontakt för mera information.

Byrån handlägger bland annat

Familjerättsliga ärenden
– Äktenskapsförord och övriga avtal mellan makar
– Avtal mellan samboende
– Skilsmässor och avvittring
– Vårdnad om barn och umgängesfrågor
– Intressebevakning (förmyndarskap)

Arvsrättsliga ärenden
– Bouppteckningar
– Testamenten
– Boutredningar
– Arvsskiften

Förmögenhetsrättsliga arrangemang
– Köpe- och gåvobrev
– Fastighets- och lägenhetsköp
– Hyres- och bostadsärenden
– Lagfarter

Skatteplanering och beskattning
Allmänna tvistemål
Arbetsrättsliga frågor