KONTAKTA OSS

Helsingfors Familjejuridik Ab

Telefon: 0400 464899
E-post: filip.markelin@perhejuridiikka.fi

Kulosaarentie 6 B18, 4. våningen
00570 Helsinki

www.perhejuridiikka.fi

Byrån handlägger  bland annat

Familjerättsliga ärenden
– Äktenskapsförord och övriga avtal mellan makar
– Avtal mellan samboende
– Skilsmässor och avvittring
– Vårdnad om barn och umgängesfrågor
– Intressebevakning (förmyndarskap)

Arvsrättsliga ärenden
– Bouppteckningar
– Testamenten
– Boutredningar
– Arvsskiften

Förmögenhetsrättsliga arrangemang
– Köpe- och gåvobrev
– Fastighets- och lägenhetsköp
– Hyres- och bostadsärenden
– Lagfarter

Skatteplanering och beskattning
Allmänna tvistemål
Arbetsrättsliga frågor