JURISTER

Filip Markelin
Vicehäradshövding

Utbildning

Helsingfors universitet, 1999, politcies kandidat
Helsingfors universitet, 2000, juris kandidat
Vicehäradshövding 2001
Advokatexamen 2005

Erfarenhet

Helsingfors Familjejuridik Ab, 2012-, företagare
Patientskadenämnden, 2010-, jurist
Advokatbyrå Rehn & Co Oy 2009-2010, advokat
Borgå rättshjälpsbyrå, 2002-2009, offentligt rättsbiträde, advokat
Pargas tingsrätt, 2000-2001, notarie

Byrån handlägger bland annat

Familjerättsliga ärenden
– Äktenskapsförord och övriga avtal mellan makar
– Avtal mellan samboende
– Skilsmässor och avvittring
– Vårdnad om barn och umgängesfrågor
– Intressebevakning (förmyndarskap)

Arvsrättsliga ärenden
– Bouppteckningar
– Testamenten
– Boutredningar
– Arvsskiften

Förmögenhetsrättsliga arrangemang
– Köpe- och gåvobrev
– Fastighets- och lägenhetsköp
– Hyres- och bostadsärenden
– Lagfarter

Skatteplanering och beskattning
Allmänna tvistemål
Arbetsrättsliga frågor