PERHEOIKEUDELLISET NEUVOT

Vanhemmat eivät aina syystä tai toisesta jaksa pysyä yhdessä ja seurauksena saattaa olla se, että vanhemmat eroavat ja muuttavat eri osoitteisiin. Eron myötä monet käytännön asiat on järjestettävä uudelleen. Miten ero vaikuttaa perheen lasten elämään ja asumiseen?
Vaikka ratkaisun löytyminen alussa saattaa tuntua vaikealta niin parhaassa tapauksessa uudessakin tilanteessa lasten ja nuorten elinpiirissä ei tapahdu kohtuuttoman suuria muutoksia.

Avioero
Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkintaajan jälkeen tai sen jälkeen, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Avioerohakemus jätetään jomman kumman puolison kotipaikan käräjäoikeuteen.

Avopuolisoiden ero
Avopuolisoiden erotessa avioliittolakia ei noudateta. Mikäli avopuolisot ovat tehneet sopimuksen avoeron varalta, noudatetaan erossa sopimuksen ehtoja. Jos avopuolisoilla on lapsia, noudatetaan lasten osalta samoja sääntöjä ja periaatteita kuin avioerossa. Avoliiton purkautumisesta on myös annettu uusi laki, joka säätelee avopuolisoiden omaisuuden jakamista erotilanteessa.

Ero ja lapsen asioista päättäminen
Vanhemmat pyrkivät eron jälkeen tavallisesti sopimaan yhteisten lasten huollosta, elatuksesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Sopiminen on usein kaikkien kannalta paras ratkaisu, ja sen saavuttamisessa avustavat sosiaaliviranomaiset ja perheneuvolat. Lastenvalvojan vahvistama sopimus vastaa tuomioistuimen päätöstä. On kuitenkin muistettava, että lastenvalvojalla ei ole määräysvaltaa lapsen asioissa eikä hän voi päättää lapsen asioista toisin kuin mitä vanhemmat ovat keskenään sopineet. Lastenvalvoja voi kuitenkin kirjata sopimuk- seksi vanhempien päätökset esimerkiksi lapsen asumisjärjestelyistä, elatusavun määrästä ja muista tärkeistä kysymyksistä.
Avioero voi aiheuttaa erimielisyyttä erityisesti siitä, miten uudessa elämäntilanteessa tulisi toimia lasta koskevissa kysymyksissä.
Kumpi vanhemmista toimii huoltajana vai toimivatko molemmat vanhemmat huoltajina?
Kumman vanhemman luona lapsi pääasiallisesti asuu?
Päädytäänkö ns. vuoroasumiseen? Silloin lapsi asuu kummankin vanhemman luona yhtä paljon. Paljonko on maksettavan elatusavun oikea määrä ja mikä on sen las- kemistapa?

Apua löytyy
Mikäli vanhemmat ovat keskenään erimielisiä lapsen elä- män järjestämisestä, kuten huoltajuudesta, tapaamisesta ja elatusavusta, on vanhempien hyvä kääntyä Helsingin / Itä-Uudenmaan Perhejuridiikka Oy:n asiaan perehtyneen lakimiehen puoleen. Meidän lakimiehemme pyrkivät aina ensisijaisesti aikaansaamaan sovinnon vanhempien välille, jotta oikeudenkäynniltä vältyttäisiin. Lakimiehen mukaan- tulo voikin parhaimmillaan edesauttaa vanhempien välisen sovinnon syntymistä ja ehkäistä lapsen huoltajuus- ja tapaamisriidan kehittymisen täysimittaiseksi oikeudenkäynniksi. Ammattitaitoiset lakimiehemme pyrkivät myös aina lapsen huolto-, elatus- ja tapaamisriidassa ottamaan huomioon paitsi edustamansa vanhemman edut, myös lapsen edun.

Selvitys tuomioistuimelle
Silloin kun vanhemmilla on erilainen näkemys siitä, miten lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset tulisi järjestää, he voivat hakea näihin kysymyksiin oikeuden ratkaisua.
Tuomioistuin hankkii tällöin tarvittaessa lisätietoa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Olosuhdeselvityksen tekee lapsen asuinpaikkakunnan sosiaaliviranomainen. Selvitystyön tärkein elementti on aina antaa tietoa oikeudelle siitä, miten lapsen tilanne turvataan muuttuneissa olosuhteissa.Vanhempia ja lapsia kuullaan, heitä haastatellaan yhdessä ja erikseen sekä tehdään kotikäynnit. Usein selvityksessä käytetään myös muiden viranomaisten asiantuntemusta, esimerkiksi päivähoidosta pyydetään lausuntoa lapsen tilanteesta. Yhä useammin pyydetään myös kasvatus- ja perheneuvolasta lausuntoa perheen tilanteesta ja selvitys voi esimerkiksi koskea lapsen kehitystä, perheen vuorovaikutusta tai lapsen mielipidettä sekä toivomuksia.Tuomioistuin ottaa päätöksessään huomioon tehdyn olosuhdeselityksen, mutta ei ole siinä esitettyyn millään lailla sidottu.

Mikäli Sinua uhkaa lapsen huolto-, elatus- tai tapaamisriita, ja sovinnollisen ratkaisun aikaansaaminen omin voimin tuntuu vaikealta, käänny rohkeasti meidän puoleen.

Me autamme Sinua omalta osaltamme vaikeassa elämäntilanteessasi.

Vi betjänar även på svenska
We provide service also in English

Palvelut

Perheoikeudellisia toimeksiantoja
– Avioehtosopimukset ja muut puolisoiden väliset sopimukset
– Avopuolisoiden väliset sopimukset
– Avioerot ja ositukset
– Lasten huolto- ja tapaamisasiat
– Edunvalvonnat

Perintöoikeudellisia toimeksiantoja
– Perunkirjoitukset
– Testamentit
– Pesänselvitykset
– Perinnönjaot

Varallisuusjärjestelyt
– Kauppa- ja lahjakirjat
– Kiinteistö- ja asuntokaupat
– Vuokra- ja asuntoasiat
– Lainhuudot

Verosuunnittelua ja verotus

Riita-asiat

Työoikeudelliset asiat

YHTEYSTIEDOT

Helsingin perhejuridiikka
Kulosaarentie 4 katutaso
00570 HELSINKI
Kartta

Toimistomme on avoinna klo 8-17.
Ajanvaraukset kannattaa tehdä täyttämällä yhteydenottolomakkeen tai sähköpostitse info@potilaslakimiehet.fi.
Tarpeen mukaan käymme asiakkaan luona, mikäli asiakas ei pääse tulemaan toimistolle.
Sähköposti: info@potilaslakimiehet.fi
Kotisivut: www.potilaslakimiehet.fi
Puhelin: 0400-464899