Arvsskiften Skilsmässor Äktenskapsförord

HELSINGFORS FAMILJEJURIDIK

Helsingfors Familjejuridik Ab är specialiserad på familje- och arvsrätt samt civilrätt. Byrån ger juridisk rådgivning och biträder klienterna vid förhandlingar och rättegångar samt vid kontakt med olika myndigheter.

Vårt mål är att betjäna varje klient professionellt och på bästa möjliga sätt. Vi förverkligar våra uppdrag noggrant och omsorgsfullt samt kostnadseffektivt.Vi ger råd som är såväl juridiskt välmotiverade som lättförstådda och förnuftiga.

För att försäkra oss om kvaliteten på våra tjänster satsar vi på fortgående vidareutbildning och på att upprätthålla ett mångsidigt nätverk av sakkunniga och andra samarbetspartners.

Vi betjänar på finska, svenska och engelska.

Byrån handlägger bland annat

Familjerättsliga ärenden
– Äktenskapsförord och övriga avtal mellan makar
– Avtal mellan samboende
– Skilsmässor och avvittring
– Vårdnad om barn och umgängesfrågor
– Intressebevakning (förmyndarskap)

Arvsrättsliga ärenden
– Bouppteckningar
– Testamenten
– Boutredningar
– Arvsskiften

Förmögenhetsrättsliga arrangemang
– Köpe- och gåvobrev
– Fastighets- och lägenhetsköp
– Hyres- och bostadsärenden
– Lagfarter

Skatteplanering och beskattning
Allmänna tvistemål
Arbetsrättsliga frågor

Gratis telefonrådgivning
Juristtelefonen betjänar

Ring 0400-464899

Våra erfarna jurister ger råd i familjerättsliga ärenden.